Roczne Archiwum: 2013

Co zrobić z czasem – przez zabawę do nauki z dziećmi

W Słowniku pedagogicznym wskazano, że czas wolny jest czasem do dyspozycji jednostki po opracowaniu przez nią zadań obowiązkowych, czyli pracy zawodowej, edukacji w szkole...

Mała ojczyzna – wyznania i patriotyzm młodzieży

Młodzież, która wyraziła chęć pozostania w osobistej rodzinnej miejscowości, w dużej liczbie przypadków mówiła o swoim przywiązaniu emocjonalnym do danego miejsca, a także ludzi,...

Jak zachęcić uczniów do nauki i poszerzania swojej wiedzy?

Wszyscy nauczyciele w zgodzie doradzali, by jakoś zachęcić uczniów, ubarwić lekcje, gdyż ich zdaniem dzisiejsze pokolenie bardzo szybko się nudzi. Pedagodzy młodemu poloniście głównie...

Litewscy heretycy

Konaszewicz- szlachcic, wykształcony w Ostrogu, dowódca wojsk kozackich; celem jego życia było odebranie Turkom Konstantynopola; w okresie Wielkiej Smuty walczył po stornie Polaków w...

Kontrasygnata skarbnika – prawidłowość podjętej decyzji

Kontrasygnata skarbnika (oznacza zgodę prawidłowości podjętej czynności) jest również wymagana na dokumentach związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek, a także udzielaniem pożyczek, poręczeń i...

Punkty uspokojenia – prawosławie kontra kościół rzymsko-katolicki

Punkty uspokojenia', które miały doprowadzić do ugody religijnej katolików i prawosławnych kosztem unitów; delegat na sejm konwokacyjny; uzyskał zapewnienia przywrócenia praw prawosławiu; stał się...

Podstawa programowa – reforma oświaty

Podstawa programowa wyznacza zadania edukacyjne w ogólny sposób, obowiązuje ona we wszystkich szkołach na terenie całego kraju, oznacza to, iż w każdej szkole w...

Czy da się na tym zarobić – tłumaczenia i zarobki

Czy na tłumaczeniu da się zarobić? Oczywiście że tak. Jeśli jesteśmy bardzo dobrzy możemy udać się do jakiegoś biura tłumaczeń i tam pracować za...

Ćwiczyć wieczorową porą

Wiele osób zaniedbuje ćwiczenia, ponieważ wydaje im się, że nie mają na nie czasu. Aby zdążyć do pracy i tak trzeba wstawać z kurami....

Gwara – mówienie językami lokalnymi, kolokwializmy

Przede wszystkim należy uczyć o gwarze a nie gwary, wskazywać poprzez różne ćwiczenia na różnice między gwarą a polszczyzną literacką, mówić o węższym zasięgu...