Miesięczne Archiwum: Styczeń 2013

O pisaniu słów kilka

Pisanie. Owo odkąd zawżdy nieodłączny element w moim życiu. Od regulaminów każdego z pomieszczeń w mieszkaniu, otóż to pół żartem pół na serio, skończywszy...

Internet – kontrolowane medium

zięki Bogu jakimś cudem udało mi się przestać moją edukację plus bez mrugnięcia okiem postanowiłam zgubić świetlaną karierę przyszłej pani’ kosmetolożki’. Z upływem czasu...

Chaos kontrolowany

Począwszy od chwili tytułu, faktycznie właśnie- jako? Zaczynając ów ‘produkt’ (?) zadaje sobie pytanie jak to zrobić, aby było dobrze, kwestia indywidualna oraz podejścia...

Ambient marketing

Ambient marketing to wszelkie formy marketingu niestandardowego. W zależności od współczesnych rozumień tego pojęcia, są to takie formy jak: marketing partyzancki, wirusowy, trendsetting, a...

Marketing mobilny

Marketing mobilny może odnosić się do dwóch form komunikacji marketingowej. Pierwszy najbardziej nowoczesny i bardziej istotny to marketing wykonywany za pośrednictwem urządzenia mobilnego np....

Marketing partyzancki

Marketing partyzancki (ang. guerrilla marketing) – forma marketingu zbliżona do marketingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności...