Miesięczne Archiwum: Marzec 2013

Kraków żegna Wyspiańskiego.

Kraków żegnał bohatera narodowej sprawy, opłakiwał duszę dostojną i natchnionego sztukmistrza, jednakże warto pamiętać, że Kraków nigdy nie stał się dla Wyspiańskiego tym, czym...

Wyzwolenie przez śmierć.

Konrad głosi śmiałą tezę, że aby ocalić własne istnienie, naród musi zniszczyć w sobie to, co jest martwe. Odrzuca jednak akceptowane przez Geniusza „wyzwolenie...

Plan symboliczny Wyspiańskiego.

W planie symbolicznym dramatu kluczowa rola przypada Chochołowi. Zwróćmy uwagę, że początkowo stoi on w ogrodzie, nie przykuwając niczyjej uwagi. Nabiera magicznej mocy dopiero...

Wyzwolenie

W nowatorskim Wyzwoleniu postaci tracą swoja osobowość, pozostają głosy, maski, role, widmowe istoty toczące spór z Konradem. Teoretycznie jest on głównym i jedynym bohaterem...

Kunszt językowy Wyspiańskiego

Językowy kunszt Wyspiańskiego nie podlega dyskusji – najpełniej uwidocznił się on w Weselu. Już pierwszych widzów zachwycał brawurowy, wpadający w ucho wiersz i kapitalne...

Dorobek dramaturgiczny Wyspiańskiego.

Dorobek dramaturgiczny Wyspiańskiego odznacza się duża różnorodnością – składają się na niego sztuki współczesne i historyczne, a nawet próby ożywienia antycznej tragedii. Podobnie jak...

Biografia Wyspiańskiego.

Jeśli uświadomimy sobie, że Wyspiański nieustannie chorował, zmagał się z niedostatkiem i brakiem zrozumienia – jego osiągnięcia zdają się graniczyć z cudem. Doskonale zorganizowany...

Malarski dorobek Wyspiańskiego.

Gigantyczny wręcz dorobek Wyspiańskiego – malarza, jak już zauważyłam – skłania do podziwu, jednak na tle epoki nie jest niczym wyjątkowym: z podobną wszechstronnością...

Impresjonizm Wyspiańskiego

W twórczości plastycznej Wyspiańskiego przeważał portret, w dziedzinie którego reprezentował ekspresjonizm (np. portrety Lucjana Rydla i Kazimierza Lewandowskiego) oraz pejzaż (m.in. cykl widoków na...

Renesans

Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku rozpoczyna się tak zwany renesans młodopolski: do głosu dochodzą Zenon Przesmycki – Miriam, Stanisław Przybyszewski, pod skrzydłami którego...