Miesięczne Archiwum: Marzec 2013

Stanisław Wyspiański

Całe życie Stanisława Wyspiańskiego związane było z Krakowem, tutaj się urodził (15 stycznia 1869 r.), tu uczył się w Gimnazjum św. Anny i studiował...

Rycerskie pierwowzory

Pierwowzory postaci rycerzy odnajdujemy już wczasach archaicznej Grecji. Wykształcił się tam wówczas etos rycerski traktowany jako zbiór wartości klasy ludzi związanych z walką....

Ideały bojownika XXw.

Jakie ideały przyświecają bojownikowi w XX wieku? Czy są one podobne wartości wyznawanych przez Achillesa, czy Rolanda? Poeta sytuuje wydarzenia w czasie II wojny...

Honor rycerski

Honor był niezwykle ważny dla średniowiecznego rycerza, co doskonale widać na przykładzie Rolanda. Honor określał tożsamość rycerza, był wyznacznikiem człowieczeństwa. Bez niego życie nie...

Rycerskie ideały

Kolejnym ideałem, który był celem każdego rycerza jest miłość. Rycerz i dama jego serca, bohater powodowany miłością - oto pierwotny i niezmienny motyw romantyczny,...

Wizerunek średniowiecznego rycerza

őredniowiecze wykształciło wizerunek rycerza doskonałego. Spójrzmy więc, jaki dokładnie powinien być to wojownik. Pieśń o Rolandzie przedstawia losy rycerza, który dowodził tylną strażą króla...

Hektor z poematu Iliady

Hektor, najdzielniejszy wśród Trojan, świadomy jest swej klęski w walce z niezwyciężonym Achillesem, nie waha się podejmując decyzje o pojedynku. Podczas walki ucieka jednak...

Iliada Homera

Homera, Iliadę, gdzie został uwieczniony obraz rycerza antycznego. Antyczny rycerz należał po przez swoje urodzenie do wysokich królewskich rodów, a takie pochodzenie zapewniało mu...

Portret polskiego rycerstwa

Doskonałym obrazem, który pozwoli mi stworzyć portret rycerza i zaprezentować, jakie przyświecały mu ideały jest literatura. Pierwowzory rycerzy możemy odnaleźć w literaturze antycznej opisującej...

Rycerstwo średniowieczne

Wzór, wizerunek rycerza, rozpowszechniony w naszej kulturze pochodzi z epoki średniowiecza To właśnie wieki średnie ukształtowały ideał rycerza o nieskazitelnej reputacji, człowieka honoru, walczącego...