Miesięczne Archiwum: Marzec 2013

Tłumaczenie i prowadzenie firmy

Jeśli prowadzisz swoją działalność gospodarczą i zależy wam na zagranicznych klientach, to bezsporne jest, że musisz umieć język obcy, ponieważ tylko w taki metodę...

Intencja interakcyjna

Intencja interakcyjna nadawcy zakłada realizację konkretnego typu działania znanego wszystkim interlokutorom; w ramach każdego konkretnego aktu mowy odbiorca ma określone granice- zaakceptowanie, przyjęcie lub...

Operatory

Strategie perswazji

Strategia konwersacyjna to świadomie kierowany przez nadawcę i interpretowany przez odbiorcę spójny ciąg aktów mowy, za pomocą którego dążą oni do osiągnięcia wspólnie akceptowanego...