Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2013

Akademia Umiejętności w Krakowie

W 1904 r. zabytki pozyskane podczas dotychczasowych badań przekazane zostały, na mocy umowy, Muzeum Akademii Umiejętności w Krakowie, nastąpiło to jednak już po niewyjaśnionej...

Jaskinia Werteba 1882rok Lubomirscy

Jaskinię Werteba odkryto przypadkowo w 1822 r. Ziemie wokół Bilcza Złotego i sama jaskinia należały wówczas do księcia Adama Sapiehy, a później do jego...

Księżna Teresa Sapieżyna, książe Leon

W listopadzie 1904 roku księżna Teresa Sapieżyna wdowa po księciu Leonie podpisała z Akademią Umiejętności w Krakowie umowę, na mocy której Akademia zobowiązała się...

Księstwo Litewskie

W badaniach nad dziejami ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX stuleciu, wielką rolę odegrało środowisko historyków, skupione wokół Uniwersytetu Wileńskiego, m.in. Ignacy Daniłowicz,...

Oblicze Kirkora

Wielkie Księstwo litewskie

W badaniach nad dziejami ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX stuleciu, wielką rolę odegrało środowisko historyków, skupione wokół Uniwersytetu Wileńskiego, m.in. Ignacy Daniłowicz,...

Przypadek Kirkora

Kirkor litewski

Postawa Kirkora

Zróżnicowanie WKL