Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2013

Definicja krajowości

Ruchy narodowe

Mirosław Hroch

Po latach, w obliczu problemu kształtowania się odrębności narodowej Białorusinów i Litwinów, badacze na nowo odkrywają prace Kirkora, starając się jednocześnie przedstawić go jako...

Białoruś w literaturze

Gwara

Młodzież w większości wypadków podawała dziadków, sąsiadów i starsze osoby, jako tych, którzy wciąż posługują się gwarą. 47% badanych zamieszkałych w Gibach i...

Zachowania w czasie wolnym

Zachowania w czasie wolnym należą do sfery stosunkowo swobodnego wyboru jednostki. Dlatego wychowywać w czasie wolnym to oznacza udzielać młodzieży pomocy w dokonywaniu tych...

W jaki sposób szybko i skutecznie nauczyć się języka angielskiego?

W dzisiejszych czasach, posiadanie kwalifikacji porozumiewania się choćby jednym językiem obcym, jest absolutnie konieczne, jeżeli już zamierzamy odnaleźć dobrą pracę. Niestety, istnieją znaczne różnice...