Miesięczne Archiwum: Lipiec 2013

Kontrasygnata skarbnika – prawidłowość podjętej decyzji

Kontrasygnata skarbnika (oznacza zgodę prawidłowości podjętej czynności) jest również wymagana na dokumentach związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek, a także udzielaniem pożyczek, poręczeń i...

Punkty uspokojenia – prawosławie kontra kościół rzymsko-katolicki

Punkty uspokojenia', które miały doprowadzić do ugody religijnej katolików i prawosławnych kosztem unitów; delegat na sejm konwokacyjny; uzyskał zapewnienia przywrócenia praw prawosławiu; stał się...

Podstawa programowa – reforma oświaty

Podstawa programowa wyznacza zadania edukacyjne w ogólny sposób, obowiązuje ona we wszystkich szkołach na terenie całego kraju, oznacza to, iż w każdej szkole w...

Czy da się na tym zarobić – tłumaczenia i zarobki

Czy na tłumaczeniu da się zarobić? Oczywiście że tak. Jeśli jesteśmy bardzo dobrzy możemy udać się do jakiegoś biura tłumaczeń i tam pracować za...

Ćwiczyć wieczorową porą

Wiele osób zaniedbuje ćwiczenia, ponieważ wydaje im się, że nie mają na nie czasu. Aby zdążyć do pracy i tak trzeba wstawać z kurami....

Gwara – mówienie językami lokalnymi, kolokwializmy

Przede wszystkim należy uczyć o gwarze a nie gwary, wskazywać poprzez różne ćwiczenia na różnice między gwarą a polszczyzną literacką, mówić o węższym zasięgu...

Historia regionu – przekazywanie ustne legend i podań

Równie niepokojąca być może jest niewiedza uczniów na tematy związane z regionalną literaturą i historią. Porównując ankiety wypełnione poprzez uczniów z tymi, w których odpowiedzi udzielili...

Tłumacz języka obcego – czy warto iść na studia językowe?

Tłumacz języka obcego – funkcja kiedyś niezbędna na dzień dzisiejszy wydaje się odrobinę zanikać. Przy okazji możemy powiedzieć, iż zawód ten jest odrobinę niedoceniany....

Zalety weekendu w SPA

Weekend w SPA – marzenie wiele osób. Relaks, piękna przyroda i wiele atrakcji. Niewątpliwie SPA to miejsce, w którym można odpocząć, warto, więc przyjrzeć...

Mogiła – latynizacja ziem polskich

Mogiła dążył do latynizacji jako, że było to prawosławie na ziemiach polskich i znajomość łaciny- języka teologii i polityki , a oprócz tego zwyczajów...