Miesięczne Archiwum: Październik 2014

Skuteczne leczenie chorób

Zdrowie jest najważniejszą wartością dla każdego z nas, dlatego też ludzie starają się szybko rozwiązywać wszystkie problemy zdrowotne. Niestety, leczenie chorób jest czasami bardzo...

Funkcja pracy domowej ucznia

Praca domowa ucznia a indywidualizacja nauczania, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005. I. NOWE POTRZEBY – NOWE ZADANIA, CZYLI JAK POMAGAĆ...