Automatyzacja

Precyzyjne i automatyczne wyszukiwanie złożonych informacji w Internecie będzie możliwe, kiedy upowszechni się stosowanie powiązań semantycznych. Na schemacie pokazano, jak wyszukiwarka prawidłowo identyfikuje przedmiot na podstawie częściowych informacji: ma imię Damian, pracuje dla firmy Supremum SEO, która wykonuje usługi na rzecz jego taty. Damian studiuje na UEKu, podobnie jak Tomek i Paulina, którzy są jego znajomymi. Potrzebnej informacji nie znajdzie się na jednej konkretnej stronie WWW, ale powiązania semantyczne ułatwią odpowiednim programom odszukanie jej elementów na różnych stronach i rozpoznanie relacji typu „Damian jest synem Janusza”, a następnie połączenie ich w całość. Najogólniej mówiąc, Sieć Semantyczna umożliwi automatyczne przeprowadzanie zaawansowanych wyszukiwań i transakcji