Odczytanie metodyczne

Hermeneutyka

Chwyt udziwnienia

Symbolika

Sens pośredni

Język i logika