Składnia funkcji

Klasy jednostek

Idea czytania

Poglądy Rortyego

Pragmatyści

Programatysta

Tryb symboliczny

Archetyp sacrum