Sytuacja opowiadania

Narracja

Klasy jednostek

Pragmatyści

Rorty

Archetyp sacrum