FOAF

Kolejnym przykładem ontologii jest  FOAF (ang. Friend of a Friend). W ontologii tej zdefiniowane jest słownictwo do opisu osób oraz zależności istniejących w sieci społecznej. Do podstawowych pojęć zdefiniowanych przez FOAF należą: foaf:name umożliwiający podanie imienia, foaf:nick przechowujący pseudonim osoby, foaf:Person, definiujący użytkownika, foaf:Agent, będący nad klasą foaf:Person, umożliwia on stworzenie profilu nie tylko dla osób, ale również dla usług oraz agentów. Klasa foaf:knows jest właściwością w której wskazać można powiązania pomiędzy osobami.

<rdf:RDF

xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”

xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#”

xmlns:foaf=”http://xmlns.com/foaf/0.1/”

xmlns:admin=”http://webns.net/mvcb/”>

<foaf:PersonalProfileDocument rdf:about=””>

<foaf:maker rdf:resource=”#me”/>

<foaf:primaryTopic rdf:resource=”#me”/>

<admin:generatorAgent rdf:resource=”http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic”/>

<admin:errorReportsTo rdf:resource=”mailto:leigh@ldodds.com”/>

</foaf:PersonalProfileDocument>

<foaf:Person rdf:ID=”me”>

<foaf:name>Ryszard Lubicz</foaf:name>

<foaf:givenname>Ryszard</foaf:givenname>

<foaf:family_name>Lubicz</foaf:family_name>

<foaf:nick>Szarik</foaf:nick>

<foaf:mbox rdf:resource=”mailto:mojemail@gmail.com”/>

<foaf:homepage rdf:resource=”www.stronadomowa.pl”/>

<foaf:phone rdf:resource=”tel:604-450-111″/>

<foaf:workplaceHomepage rdf:resource=”www.company.pl”/>

<foaf:schoolHomepage rdf:resource=”www.lukasiewicz.kalisz.pl”/>

<foaf:knows>

<foaf:Person>

<foaf:name>Grzegorz</foaf:name>

<foaf:mbox rdf:resource=”mailto:gdab@gmail.com”/></foaf:Person></foaf:knows></foaf:Person>

</rdf:RDF>