Formaty h

Mikroformat używany do opisywania osób jest nazywany hCard, a w kodzie HTML jest oznaczany za pomocą obiektu vcard. Kod opisuje właściwości osoby, takie jak zdjęcie, imię i nazwisko, stanowisko, organizację oraz adres. Aby oznaczyć etykietami właściwości osoby opisywanej za pomocą obiektu vcard, do każdego elementu zawierającego jedną z nich (takiego jak <span>, <img> lub <title>) przypisano atrybut class wskazujący właściwość. Na przykład właściwość fn opisuje imię i nazwisko osoby, a title – stanowisko. Właściwości mogą zawierać inne właściwości. Na rysunku 23 właściwość adr opisuje adres osoby oraz zawiera właściwości podrzędne street-address, locality, region i postal-code.

            Oznaczenie danych opinii, przy pomocy mikroformatów hReview, w treści strony internetowej umożliwia wyszukiwarce Google ich rozpoznawanie, dzięki czemu informacje pochodzące ze strony WWW mogą być interpretowane i odpowiednio przedstawiane. Można dzięki temu utworzyć fragmenty sformatowane, które będą wyświetlane na stronie wyników wyszukiwania lub na wizytówce miejsca – stronie internetowej zawierającej przydatne informacje o danym miejscu. Dane opinii, takie jak ocena czy opis, mogą ułatwić użytkownikom wybieranie stron z przydatną treścią. Można oznaczyć pojedyncze opinie (np. opinię redaktora na temat produktu) lub zagregować dane opinii – na przykład obliczyć średnią ocenę przyznaną lokalnej firmie lub łączną liczbę opinii przesłanych przez użytkowników. Najpopularniejszym sposobem jest zapisanie oceny w postaci liczbowej bezpośrednio w kodzie HTML