Idea Sieci Semantycznej

Zasoby obecnie istniejącej Sieci przeznaczone są przede wszystkim do czytania przez ludzi, a nie do przetwarzania przez programy komputerowe. Komputery doskonale rozpoznają strukturę stron hipertekstowych i ich typowe elementy – nagłówki czy też łącza do innych stron – lecz nie potrafią same odczytać znaczenia występujących w nich elementów, na przykład że chodzi o witrynę gabinetu stomatologicznego, a dane łącze prowadzi do godzin przyjęć. Sieć Semantyczna pozwoli przypisać znaczenie elementom stron WWW, dzięki czemu odczytujące je specjalne programy, zwane agentami, będą mogły wykonywać skomplikowane zadania zlecone przez użytkowników. Agent odwiedzający witrynę gabinetu nie tylko rozpozna, że zawiera ona słowa kluczowe: stomatolog, gabinet stomatologiczny, dentysta (co jest możliwe już dzisiaj), lecz będzie w stanie stwierdzić, że dentysta przyjmuje w tej klinice w poniedziałki, środy i piątki. Zorientuje się także, że umieszczony w tej witrynie skrypt do wyznaczania wolnych terminów przyjmuje zakresy dat w formacie dd-mm-rrrr.

            Sieć Semantyczna to wizja, idea, zgodnie z którą dane w sieci WWW mają być zdefiniowane i połączone w taki sposób, aby maszyny mogły nie tylko używać ich w celu wyświetlania, ale też automatyzować, integrować i wielokrotnie wykorzystywać je na potrzeby różnych aplikacji. Sieć Semantyczna ma wzbogacać obecną sieć WWW o informacje o dobrze zdefiniowanym znaczeniu, umożliwiające lepszą współpracę między komputerami a ludźmi (Berners-Lee et al, 2001).