Jak zachęcić uczniów do nauki i poszerzania swojej wiedzy?

0
1266

Wszyscy nauczyciele w zgodzie doradzali, by jakoś zachęcić uczniów, ubarwić lekcje, gdyż ich zdaniem dzisiejsze pokolenie bardzo szybko się nudzi. Pedagodzy młodemu poloniście głównie proponowali zaproszenie kogoś ciekawego związanego z regionem, uatrakcyjnienie lekcji wycieczką, jakimiś nagraniami audio np. z gwarą, wycieczką , a ponadto wciągnięcie uczniów w przygotowanie lekcji, by w ten sposób zachęcić gimnazjalistów do nauki, jak napisała jedna z nauczycielek: „Poleciłabym przede wszystkim młodemu poloniście, żeby zachęcił uczniów do współudziału w przygotowaniu zajęć ( np. przygotowanie materiałów i zdobycie wiedzy od rodziny), żeby zaprosił kogoś, kto ma dużą wiedzę o regionie albo jest z nim w jakiś wyjątkowy sposób związany, aby połączył zajęcia z wycieczką w plener”. Podobnych rad udzielali kobiety i mężczyźni przeankietowani nauczyciele.
Analiza badań ankietowych nauczycieli nie jest tak obszerna jak tych udzielonych przez uczniów, ponieważ nauczyciele udzielali odpowiedzi bardziej pobieżnych, dosłownie czasami szczątkowych. Jednocześnie ankiety zgodziło się wypełnić tylko pięcioro pedagogów, poprzez co zakres danych do analizy również był mniejszy.