Mikroformaty

Mikroformaty to, podobnie jak RDFa, wzbogacenie treści dostępnych w sieci WWW o znaczenie. Zastosowanie mikroformatów ma sprawić, że informacje będą nie tylko czytelne dla ludzi, jak to się dzieje obecnie, ale także zrozumiałe dla komputerów.

            Mikroformaty to zestawy zestandaryzowanego słownictwa, służącego do opisywania określonego typu informacji na stronach internetowych – na przykład opinii, zdarzenia, produktu, firmy lub osoby. Do opisu osób służą np. hCard, do definiowania wydarzeń hCalendar, do definiowania życiorysów hResume, definiowania opinii hReview. Każdy element ma swoje właściwości. Na przykład element odpowiadający osobie ma następujące właściwości: imię i nazwisko, adres, stanowisko, firma oraz adres e-mail. Na rysunku 22 przedstawiono dane osobowe za pomocą zwykłego HTML, a tam znajdują się te same dane opisane za pomocą mikroformatu hCard.