Mogiła – latynizacja ziem polskich

0
508

Mogiła dążył do latynizacji jako, że było to prawosławie na ziemiach polskich i znajomość łaciny- języka teologii i polityki , a oprócz tego zwyczajów zachodnich jest konieczne;
pierwszym rektorem był Sylwester Kossow, absolwent akademii w Zamościu, następca Piotra; wykładowcami byli byli unici, prawosławni a wręcz protestanci; jednak wszyscy musieli przejść na prawosławie, gdyż to zachowywało pozory utrzymania czystości wiary; na sam początek była to akademia skłaniająca się ku jezuitom, z biegiem czasu, jednakże skierowała się ku protestantyzmowi;
data zmiany akademii brackiej na akademię kijowską Mohyły miała miejsce w 1633 roku; po śmierci Mohyły zwana mohylańską;
wykładano na fakultecie filozofii i greki; języki wykładowe to łacina, polski, prosta ruska mowa (ukraiński)
1633 Mohyła otrzymał przywilej założenia drukarni
absolwenci kontynuowali naukę na uniwersytetach zachodnich; finansowany z zarobków majątków metropolitalnych;