Pragmatyści

0
724

Eco proponuje rozróżnienie na interpretowanie i użycie tekstów. Jest to rozróżnienie, na które pragmatyści nie chcą się zgodzić, gdyż ich zdaniem ilekroć cokolwiek robimy z jakąś rzeczą – zawsze jej używamy. Interpretowanie czegoś, poznawanie, docieranie do istoty itd. – są to jedynie różne deskrypcje jakiegoś procesu użycia tej rzeczy.