RDFa

RDFa jest dodatkowym kodem wstawionym do pliku (X)HTML, wykorzystującym ontologie takie jak DublinCore opisujący obiekty w sieci czy FOAF opisujący osoby. Umożliwia on oznaczanie treści etykietami w celu opisania określonego typu informacji. Te typy informacji są nazywane elementami. Każdy element ma kilka właściwości. Na przykład element odpowiadający osobie ma następujące właściwości: imię i nazwisko, adres, stanowisko, firma oraz adres e-mail.

W standardzie RDFa stosowane są proste atrybuty tagów (X)HTML (często <span> i <div>) w celu przypisania krótkich i opisowych nazw do elementów oraz właściwości.