Recesja na rynku samochodowym

0
771

Powodem spadku dystrybucji na rynku lokalnym jest pogłębiający się kryzys na polskim rynku motoryzacyjnym spowodowany między innymi niekorzystnymi dla firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw zmianami w ustawie o podatku VAT, wzrostem (o 6,3 proc. w ciągu 12 miesięcy) kosztów aut nowych , a ponadto napływem wykorzystywanych pojazdów z zagranicy, utrzymującym się wysokim poziomem bezrobocia , a dodatkowo spadkiem siły nabywczej obywateli.
Największy spadek odnotowały modele marki Audi sprzedaż spadła o 100%. Drugim co do spadku sprzedaży jest dealer Daewoo – FSO. Popyt na jego modele spadł o 67,53% z 77 sztuk w poprzednim okresie do 25 w tym roku. Marką która też zanotowała dość znaczny spadek dystrybucji jest Nissan, który sprzedał 105 sztuk samochodów mniej (spadek 47,95%) niż w analogicznym okresie roku 2003. Na czwartym miejscu plasuje się marka Citroën ze spadkiem dystrybucji o 38,19%. Zła koniunktura na rynku motoryzacyjnym dotknęła też samochody marki Seat. Sprzedaż uległa obniżce o 37,23%. Za Seatem plasuje się Renault ze spadkiem sprzedaży 30,77%.
Panującej recesji zdołali się natomiast oprzeć dealerzy samochodów marki: Ford, Hyundai, Kia, Suzuki i Toyota. Największy wzrost sprzedaży odnotował Hyundai, który wyniósł 392,31%. Trak duży skok może tłumaczyć relatywnie niska ogólna marketing modeli w roku 2003. Rosnący trend sprzedaży zdołał utrzymać Suzuki, co daje mu drugą pozycję.