Składnia funkcji

0
1096

Składnia funkcji. Informacje i Oznaki właściwe mogą swobodnie wiązać się ze sobą. Katalizy i rdzenie łączy prosty stosunek implikacji: kataliza implikuje (pociąga za sobą) niezbędne istnienie funkcji kardynalnej, do której się przyłącza (lecz nie odwrotnie). Funkcje kardynalne łączy zaś stosunek wzajemnej zależności: jedna pociąga za sobą drugą i odwrotnie, one to są najważniejsze. Barthes pisze o chronologii w opowiadaniu: czasowość to tylko pewna klasa strukturalna opowiadania. Czas więc nie odgrywa większej roli, ważniejsza jest funkcja logiki. Autor wprowadza pojęcie sekwencji, czyli zgrupowania funkcji. Sekwencja jest następstwem rdzeni, powiązanych ze sobą wzajemną zależnością.