Wdrożenie

Przykładem ontologii jest DublinCore, który dostarcza własności opisujących obiekty w sieci, dzięki którym są one lepiej identyfikowalne przez systemy wyszukiwawcze. Głównym celem DublinCore jest dostarczanie podstawowych elementów metadanych wspierających interoperacyjność. Ontologia Dublin Core posiada 4 zdefiniowane stopnie: współdzielone definicje pojęć tworzące słowniki, interoperacyjność na poziomie znaczenia opisanego formalnie, syntaktyczna interoperacyjność opisów umożliwiająca wymianę danych oraz współdzielone formalne słowniki i ograniczenia. Pierwszy stopień to przede wszystkim podstawowe 15 pojęć DublinCore. Definiują one m.in, autora (dc:contributor), twórcę (dc:creator), datę związaną z zasobem (dc:date), opis (dc:description), tytuł (dc:title), temat (dc:subject), i inne.