Wzbogacanie zasobów

Kluczem do wzbogacania informacji dostępnych w sieci WWW o znaczenie jest wykorzystane niepowtarzalnych identyfikatorów dla różnych rodzajów udostępnianych w sieci zasobów, włącznie ze stronami internetowymi, obrazami i plikami dźwiękowymi. Ponieważ sieć WWW szybko się rozrasta, a właściciele witryn wciąż umieszczają w niej nowe materiały, ważne jest, aby dodawać metadane i opisy w taki sposób, żeby w przyszłości nie trzeba było wprowadzać szeroko zakrojonych zmian w strukturze zasobów (Vossen, 2010).

            Wzbogacenie Sieci WWW o możliwości logiczne – umiejętność wnioskowania według określonych reguł, obierania właściwej drogi działania i odpowiadania na zadane pytania – to aktualne zadanie twórców Sieci Semantycznej. Jest ono dość skomplikowane zarówno od strony logicznej, jak i technicznej. Narzędzia logiczne muszą być tak rozbudowane, aby pozwalały opisywać złożone cechy obiektów, ale nie tak, by dopuszczały możliwość wprowadzenia agentów sieciowych w błąd poprzez zadanie im paradoksu. Na szczęście większość informacji stanowią wyrażenia typu „nit z łbem sześciokątnym to rodzaj nitu”, które dają się z łatwością zapisać w istniejących językach po dodaniu niewielu nowych wyrażeń. Istnieją już dwa ważne narzędzia umożliwiające rozwój Sieci Semantycznej: XML, RDF – język opisu zasobów bazujący na XML oraz języki opisu ontologii  RDFS oraz OWL (Tim Berners-Lee, 2001).