Zespół specjalistów

0
623

W zespole nie ma możliwość
zabraknąć kilku charakterów, a co za tym idzie ról, które często w metodę
podświadomy poprzez
członków zespołu będą realizowane. W zespole powinna wyszukać się osoba o cechach, które łatwo pozwolą na motywowanie, pobudzanie do działania, wpływanie na innych. Tą osobą będzie „koordynator”. To on potrafi trafnie rozdzielić zadania, dopingować oraz zachęcać do podejmowania decyzji. W zespole często członkowie boją się podjąć jakąś nawet
drobną decyzję samodzielnie, czekając na akceptację ogółu. Wynika to z lęku przed opinią pozostałych członków. Każdy nie gorzej się czuje, kiedy powinno się
do większości, kiedy jego zdanie pokrywa się ze zdaniem części dominującej. Tutaj zadziała „koordynator”, który wyjaśni, że prawie każdy jest specjalistą i jego zdanie będzie dobre.
Drugą z ról pośród członków zespołu powinna być „lokomotywa”. Jest to osoba o cechach takich jak: otwartość, asertywność. Jest to osoba z natury żywa, której nie obce będzie przełamanie impasu w przypadku kryzysu projektu, która zainicjuje działanie. Osoba ta nie lubi bezczynności i swoim postępowaniem będzie wpływać motywująco na pozostałych członków zespołu do realizowania kolejnych etapów projektu.