Znaczenie

Do opisu znaczenia danych/treści stron Sieci Semantycznej wykorzystuje się ontologie. Ontologia to formalna, specyfikacja konceptualizacji określonej dziedziny  Konceptualizacja oznacza tu modelowanie pojęć, elementów, relacji pomiędzy nimi i reguł dedukcji. Ontologia to model terminologii z określonej dziedziny wiedzy. Za ontologię uważa się efekt zbiorowej konceptualizacji, w której udział bierze wiele osób. Z drugiej strony różne społeczności użytkowników mogą rozwinąć odmienne ontologie z tej samej dziedziny wiedzy, dlatego w jednym obszarze może jednocześnie istnieć wiele ontologii. Dużym problemem jest integracja takich ontologii w momencie, kiedy potrzebny jest wspólny punkt odniesienia.

            Z technicznego punktu widzenia ontologia to zbiór terminów i pojęć, które reprezentują  obiekty świata rzeczywistego, pozostają między sobą w relacji uogólnienia i specjalizacji oraz mają określone właściwości.