Znak rządzony

0
2252

Alternatywne w stosunku do propozycji Peirce’a są definicje de Saussure’a i Hjemsleva. Saussure nazywa symbolem to, co Peirce określiłby jako znak ikoniczny; natomiast H. nazywa symbolicznymi systemy takie, jak diagramy i gry i zalicza do systemów symbolicznych wszystkie struktury interpretowalne, lecz nie biplanarne, miedzy innymi również ,,obiekty izomorficzne w stosunku do ich interpretacji, będące przedstawieniami lub emblematami( np. sierp i młot – s. komunizmu; waga – s. sprawiedliwości; w sferze lingwistycznej – onomatopeja).